18 numer „Performera” dostępny online

Wspominaliśmy, wypominaliśmy, a teraz zachęcamy, by Grotowskiego czytać! Najnowszy numer „Performera” na wortalu grotowski.net.