Promocje

Święto Muzyki

21 czerwca na całym świecie obchodzone jest Święto Muzyki. Z tej okazji oferujemy obniżkę cen na książki z muzycznej serii „2/3: Krótka historia kwinty” pod redakcją Tomasza Wierzbowskiego.

 • „Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię (i dlaczego powinno cię to obchodzić)” Rossa W. Duffina

Książka opowiada o negatywnych dla harmonii konsekwencjach powszechnego przyjęcia tego systemu strojenia w muzyce zachodniej. Czytelnik, niekoniecznie o wykształceniu muzycznym, prowadzony jest przez złożone zagadnienia natury dźwięku, harmonii, matematycznych i fizycznych podstaw określania ich wysokości, stosunków między nimi.

 • „Temperacja. Jak muzyka stała się polem bitwy wielkich umysłów zachodniej cywilizacji” Stuarta Isacoffa

To opowieść o tworzeniu się podstaw współczesnego rozumienia muzyki. Isacoff nakreśla obraz kontrowersji, jakie na przestrzeni wieków towarzyszyły dyskusjom, a czasem wręcz awanturom dotyczącym wprowadzenia takiego stroju muzycznego – temperacji.

Promocja obowiązuje w dniach 18–21 czerwca 2021 zarówno w księgarni internetowej, jak i sprzedaży stacjonarnej w Sekretariacie Instytutu Grotowskiego.

Archiwalne numery Gazety Teatralnej „Didaskalia”

Oferujemy archiwalne numery „Didaskaliów” w promocyjnej cenie 1 zł.

Pełna oferta dostępna jest w katalogu „Didaskaliów”.

//ksiegarnia.grotowski-institute.pl/gazeta-teatralna-didaskalia/

 

Regulamin promocji cenowych

 1. Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.
 2. Promocją cenową są objęte towary w zakładce „Promocja”.
 3. Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie: ksiegarnia.grotowski-institute.pl.
 4. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, na której umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.
 5. Oferta promocyjna wiąże Klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia Regulaminu Sprzedawcy.
 6. Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje zarówno w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, jak i zakupów dokonanych fizycznie w siedzibie Instytutu Grotowskiego.
 7. Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:
  a) zaakceptują postanowienia Regulaminu Sprzedawcy,
  b) w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.
 8. Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta.