Zapowiedzi

Publikacje Instytutu Grotowskiego

2023
● Józef Kelera: Krótka historia teatru w Europie, tom 2
● Maria Shevtsova: Stanisławski na nowo

2024
● François Kahn: Ogród. Opowiadania i refleksje o pracy parateatralnej Jerzego Grotowskiego w latach 1973–1985
● Dariusz Kosiński: Grotowski. Nowy przewodnik (tytuł roboczy)

2025
● Leszek Kolankiewicz: Grotowski w praniu
„Apocalypsis cum figuris”. Fotografie Maurizia Buscarino