O wydawnictwie

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach.

Działalność wydawnicza stanowi przedłużenie prac badawczych prowadzonych w Instytucie i we współpracy z nim. Skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi, obejmując dokumentowanie i interpretowanie dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, zarówno w postaci przekładów, tomów konferencyjnych, antologii tekstów czy analiz. Wśród autorów znaleźć można zarówno praktyków, aktorów i reżyserów, jak i badaczy teatru z Polski i zagranicy. Instytut regularnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce, m.in. z Uniwersytetem Warszawskim czy Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2005 roku nakładem Ośrodka i Instytutu ukazało się ponad czterdzieści tytułów.

Instytut jest również wydawcą Gazety Teatralnej „Didaskalia” i czasopisma internetowego „Performer”, oraz współwydawcą anglojęzycznego czasopisma „Polish Theatre Perspectives”. Jako Icarus Publishing Enterprise – we współpracy z Odin Teatret (Dania), Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) i Routledge (USA/Wielka Brytania) – publikuje też serię poświęconą tradycji teatrów laboratoryjnych w tłumaczeniu na język angielski.


Kontakt

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław
tel. 71 34 45 320
sekretariat@grotowski-institute.pl
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00.

NIP 896 000 55 49
REGON 001413508
Rejestr Instytucji Kultury (RIK) 27/99

Wydawnictwo Instytutu Grotowskiego
Monika Blige: m.blige@grotowski-institute.pl

Icarus Publishing Enterprise
Mirosław Rusek: icarus@grotowski-institute.pl

Internetowe pismo „Performer”
redakcja@performer.net