Polityka prywatności

W Instytucie im. Jerzego Grotowskiego dbamy o Twoją prywatność. W niniejszej polityce prywatności uregulowaliśmy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Z dniem 25 maja 2018 roku na terytorium Unii Europejskiej, w tym terytorium Polski, należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO). W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można je wycofać.

Na naszych stronach używamy technologii takich jak pliki cookies i localstorage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na naszych stronach internetowych.

Masz prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego?

Użytkownicy naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Jednocześnie adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Korzystanie z usług oferowanych przez Instytut może wiązać się koniecznością wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, nr telefonu, dane adresowe). Natomiast informacje w postaci np. imienia i nazwisk mogą być wykorzystane przez nas wyłącznie w celu świadczenia usług na podstawie zawartej z Tobą umowy.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje są przetwarzane przez Instytut z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów RODO.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Instytut im. Jerzego Grotowskiego na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Instytut im. Jerzego Grotowskiego udostępnia każdemu użytkownikowi posiadającemu konto w serwisie stronę profilową dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd i modyfikację posiadanych przez Instytut danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Instytutu im. Jerzego Grotowskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław.

Prawo wyboru

Instytut im. Jerzego Grotowskiego daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają założenia konta. Utworzenie konta na serwisach internetowych Instytutu im. Jerzego Grotowskiego jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować oraz usunąć swój profil w całości lub części.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Instytutu im. Jerzego Grotowskiego powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na stronach.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie: rodo@grotowski-institute.pl lub pocztą tradycyjną.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie:

  • cookies – niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera
  • log systemowy – informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie
  • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).