Apel w sprawie „Didaskaliów”

W tym roku „Didaskalia” nie otrzymały wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dołączamy się do apelu i zachęcamy do podpisania petycji w sprawie zmiany stanowiska ministerstwa.