Książka „Grotowski. Profanacje”

Dariusza Kosińskiego została nominowana do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych w roku 2015.
Ogłoszenie tytułu książki-laureatki oraz wręczenie Nagrody nastąpi 23 kwietnia 2016 w Instytucie Teatralnym w Warszawie.
Więcej informacji