Książki z magazynu Instytutu Grotowskiego dostępne w Tajnych Kompletach

W księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2) znajdziecie kilkadziesiąt fantastycznych tytułów poświęconych m.in. teatrowi, muzyce i tańcowi. Są wśród nich: rozprawy naukowe, teksty źródłowe, eseje oraz albumy. Wiele z nich to białe kruki. Co łączy tak różnorodne pozycje? O wszystkich z nich rozmawialiśmy w Instytucie, podczas spotkań autorskich, konwersatoriów, konferencji czy festiwali. Poza tym wszystkie dostępne są w bardzo przyjaznych cenach: od 10,00 do 40,00 zł.