Księgarnia w Studiu Na Grobli

będzie czynna podczas seminarium praktycznego BodyConstitution w dniach 5–10 kwietnia 2016 od godz. 14:30. Polecamy książki w języku polskim i angielskim wydane zarówno przez Instytut, jak i zaprzyjaźnione wydawnictwa z Polski i zagranicy.