Zygmunt Molik
  • Redakcja merytoryczna: Zbigniew Osiński
  • Wydawnictwo: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych
  • Data wydania: 1992
  • Miejsce wydania: Wrocław

Zygmunt Molik

W Teatrze Laboratorium miał też swoje największe osiągnięcia jako aktor, spośród których przynajmniej dwa pozostaną w historii teatru: Jakub-Harfiarz w Akropolis wg Wyspiańskiego i Judasz w Apocalypsis cum figuris – ostatnie jego dokonanie aktorskie. […]
Kiedy pojawiła się konieczność wprowadzenia codziennych ćwiczeń w zespole – było to jesienią 1960 roku, w trakcie pracy nad Siakuntalą – Molik zaczął prowadzić pracę nad głosem. To właśnie on sprawdzał działanie słynnych „rezonatorów”, które w latach sześćdziesiątych (zwłaszcza od rozpoczęcia przez zespół zagranicznych podróży i ukazania się angielskiej edycji książki Grotowskiego Ku teatrowi ubogiemu w 1968 roku) wywołały aż tyle zamieszania na całym świecie.

Zygmunt Molik (1930–2010), aktor Teatru Laboratorium, wystąpił m.in. jako Jakub w Akropolis i Judasz w Apocalypsis cum figuris. Odegrał główną rolę w kształtowaniu inicjowanej przez Grotowskiego metody treningu głosowego. Od 1964 roku prowadził staże dla aktorów: Acting Therapy, który przerodził się w 1975 roku w Laboratorium Terapii Zawodu Acting Therapy oraz Głos i Ciało, który jako międzynarodowy projekt realizowany był do 2008 roku.
Więcej informacji