Plakat Odin Festival 2014
  • Pomysł i projekt graficzny: Barbara Kaczmarek
  • Papier: offsetowy 160 g/m²
  • Nadruk: pełny kolor
  • Format: B1, 680×980 mm
Cena: 10.00 

Plakat Odin Festival 2014

 

Z okazji 50-lecia Odin Teatret Instytut Grotowskiego organizował Odin Festival – sześciodniowe spotkanie z zespołem Odin Teatret o charakterze praktycznym i teoretycznym, na które składały się wydarzenia zamknięte (treningi, barter, spotkania z Eugeniem Barbą i członkami zespołu), a także spektakle, pokazy pracy, projekcje filmów i wystawy.
Odin Festival stworzył możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób zespół teatralny przerodził się w laboratorium za sprawą indywidualnego treningu aktorskiego i spektakli, specyficznego planowania wyjazdów, budowania artystycznych aliansów i międzynarodowych powiązań oraz sieci współpracy międzynarodowej, wzmocnienia trwałych więzów ze społecznością lokalną, budowania „żywego archiwum” i udostępniania szerokiemu odbiorcy materiałów audio i wideo na temat historii Odin Teatret, a także wyjątkowych reżyserów i zespołów teatralnych tworzących w ostatnim pięćdziesięcioleciu.
Aktorzy i Eugenio Barba prowadzili specjalne sesje o charakterze praktycznym zatytułowane „The Odin Tradition” („Tradycja Odin”), a także pokazy pracy, podczas których zdradzili sekrety swojego rzemiosła, dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Każdy z aktorów dał uczestnikom możliwość poznania i zrozumienia indywidualnego treningu oraz sposobu, w jaki pracuje nad spektaklem, jak buduje aktorską dramaturgię.
Spotkania z Eugeniem Barbą, prowadzone w formie dialogu, dotyczyły różnych tematów, np. reżyserii, dynamiki zespołu, pedagogiki, strategii przetrwania, międzykulturowych spektakli, zarządzania, Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA).
Program zawierał także spotkania z muzykami, zespołem technicznym, zespołem zajmującym się organizacją, pracownikami archiwum, przygotowaniem barteru (wymiany kulturalnej) z lokalnymi środowiskami.

 

W cenę przesyłki wliczona jest także cena tuby.

 

Odin Teatret powstał w 1964 roku w Oslo w Norwegii, dwa lata później przeniósł się do Holstebro w Danii, zmieniając nazwę na Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret. Obecni członkowie grupy pochodzą z dwunastu krajów i trzech kontynentów. Działania laboratorium obejmują: tworzenie własnych przedstawień, prezentowanych w siedzibie, podczas objazdów Danii, a także za granicą; bartery z różnymi środowiskami w Holstebro oraz poza nim; organizację spotkań grup teatralnych; goszczenie innych zespołów i grup teatralnych; działania pedagogiczne w Danii i za granicą; odbywający się co roku „Odin Week” (Tydzień Odin Teatret); publikowanie czasopism i książek; produkcję filmów dydaktycznych; badania w zakresie antropologii teatru podczas sesji ISTA (Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru); przedstawienia wielokulturowego zespołu Theatrum Mundi; współpracę z Ośrodkiem Badań Laboratoriów Teatralnych Uniwersytetu Århus (CTLS); „Festuge” (Świąteczny Tydzień) w Holstebro; odbywający się co trzy lata festiwal Transit, poświęcony kobietom teatru; OTA, Żywe Archiwa Pamięci Odin Teatret; WIN, Trening dla Pilotów Międzykulturowych; rezydencje artystyczne; przedstawienia dla dzieci, wystawy, koncerty, okrągłe stoły, inicjatywy kulturalne, a także pracę na rzecz społeczności lokalnej w Holstebro i okolicach.