Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium
  • Opracowanie: Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski
  • Ilustracje: 34 czarno-białe
  • Data wydania: październik 2005
  • ISBN: 83-917448-0-9
  • Format: 225×225 mm
  • Liczba stron: 168
  • Rodzaj oprawy: miękka

Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium

Publikacja nie ma charakteru monograficznego, przypomina raczej tytułową, bogato ilustrowaną fotografiami, podróż poprzez lata współpracy Reny Mireckiej z Jerzym Grotowskim w Teatrze Laboratorium – aż po własne poszukiwania prowadzone przez aktorkę w International Centre of Work Prema Sãyi na Sardynii. Podróż niezwykle osobistą, ujawniającą bowiem korespondencję artystki, fragmenty notatników sporządzonych w latach 1959–1964, a także przedstawiającą dwa teksty – Przebudzenie (artykuł napisany po rozwiązaniu Teatru Laboratorium) oraz List do Ciebie – kierowany do uczestników warsztatów. Publikacja zawiera również rozmowę z Reną Mirecką przeprowadzoną przez Tadeusza Kornasia dla „Didaskaliów” oraz tekst jej włoskiego współpracownika, Piera Pietra Brunellego. Cennym uzupełnieniem książki jest kalendarium i bibliografia wypowiedzi aktorki.
Od wydawcy

Rena Mirecka była aktorką Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego samorozwiązania w 1984 roku. Występowała we wszystkich jego spektaklach, m.in. w Akropolis, Księciu NiezłomnymApocalypsis cum figuris. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadzi spotkania i warsztaty, w których biorą udział ludzie z całego świata. Od 2000 roku Rena Mirecka współpracuje stale z Ośrodkiem, a następnie Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadziła laboratoria The Way. W 2009 roku powstał film The Dream w reżyserii Macieja Stawińskiego o pracy Reny Mireckiej w ramach Laboratorium Poszukiwań Parateatralnych THE WAY w Brzezince, które odbyło się w lipcu tego samego roku. Od 2010 roku prowadzi laboratoria KARAWANASUN w asyście Marca Balbiego di Palmy oraz we współpracy z Maciejem Stawińskim.

Bodanko Krzysztof
Droga Reny Mireckiej
„Odra” 2006 nr 3 (marzec), s. 125–126