Spotkanie wokół nowej książki z serii Polish Theatre Perspectives

10 marca Instytut Grotowskiego i TAPAC serdecznie zapraszają na spotkanie z redaktorami antologii Tadeusz Kantor’s Memory: Other pasts, other futures Michałem Kobiałką i Natalią Zarzecką, które odbędzie się w Londynie.