Wznowienie książki „Samba z bogami. Opowieść antropologiczna” Leszka Kolankiewicza

Publikacja w promocyjnej cenie dostępna na stronie księgarni i w Barbarze we Wrocławiu, ul. Świdnicka 8c, do końca trwania Olimpiady Teatralnej Wrocław 2016, tj. do 13 października 2016.