Głos i Ciało
 • Autor: Giuliano Campo, Zygmunt Molik
 • Redakcja: Monika Blige
 • Przekład: Andrzej Wojtasik, Ewa Oleszko-Molik
 • Wydawcy: Instytut Grotowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 • Data wydania: kwiecień 2016
 • ISBN: 978-83-61835-25-7, 978-83-63287-14-6
 • Format: 143×205 mm
 • Liczba stron: 248
 • Rodzaj oprawy: miękka
Cena: 20.00 

Głos i Ciało

Giuliano Campo, Zygmunt Molik

Książka zawiera zapis cyklu rozmów z Zygmuntem Molikiem przeprowadzonych przez Giuliana Campa – aktora, reżysera, badacza współpracującego z British Grotowski Project realizowanego w University of Kent w Wielkiej Brytanii. Całość podzielona została na dziewięć dni:

 • Dzień pierwszy: Acting Therapy – Głos i Życie – początki
 • Dzień drugi: Techniki – „Wyśpiewaj swoją pieśń” – Nauczyciele i mistrzowie – Grotowski i zespół
 • Dzień trzeci: Parateatr – Organiczne życie i proces – Ryszard Cieślak
 • Dzień czwarty: Spotkanie z Nieznanym – Montaż
 • Dzień piąty: Alfabet ciała
 • Dzień szósty: Tekst – Różnice organiczne i kulturowe – Głos jako wehikuł
 • Dzień siódmy: Uwaga – Konieczność, proces organiczny, nostalgia
 • Dzień ósmy: Spektakle – Spotkanie z Grotowskim – Teatr Laboratorium
 • Dzień dziewiąty: Koledzy i współpracownicy

W książce znalazły się też fotografie dokumentujące twórczy dorobek Zygmunta Molika: od udziału w spektaklach w Krakowie i Łodzi, przez role w Teatrze 13 Rzędów i Teatrze Laboratorium (Dziady, Kordian, Akropolis, Książę Niezłomny, Apocalypsis cum figuris) po pracę warsztatową.

Zygmunt Molik (1930–2010) był aktorem Teatru Laboratorium. W sezonie 1958/59 pracował w Państwowym Teatrze Ziemi Opolskiej, skąd jesienią 1959 roku przeszedł do Teatru 13 Rzędów. W początkowym okresie czołowy aktor zespołu – grał m.in. Gustawa-Konrada w Dziadach, Doktora w Kordianie, Jakuba-Priama w Akropolis. W sezonie 1965/66 pracował w Teatrze Rozmaitości w Krakowie, po czym powrócił do zespołu Jerzego Grotowskiego, którego był członkiem aż do jego samorozwiązania, tworząc m.in. postać Judasza w Apocalypsis cum figuris. Od 1960 roku był odpowiedzialny za pracę nad głosem w Teatrze Laboratorium. W latach siedemdziesiątych prowadził Acting Therapy, staż dla aktorów (od 1975 roku Laboratorium Terapii Zawodu Acting Therapy). Twórca metody treningowej Głos i Ciało.

Giuliano Campo uzyskał tytuł doktora na uniwersytetach w Rzymie i Paryżu. Obecnie wykłada teatr na uniwersytecie w Ulster. Był członkiem zespołu badawczego British Grotowski Project, realizowanego na University of Kent. Prowadził wykłady i warsztaty w wielu międzynarodowych instytucjach, m.in. w Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym (MChAT) oraz na uniwersytetach na Malcie, w Stanach Zjednoczonych . Współzałożyciel ETRN (European Theatre Research Network).

Molik był filarem zespołu Grotowskiego – Teatru Laboratorium. Gdy zespół ten ukonstytuował się pod koniec lat pięćdziesiątych, Molik był w nim jedynym zawodowym aktorem, starszym od Grotowskiego i bardziej doświadczonym. Rola pedagoga pozwoliła mu od początku rozwijać innowacyjne podejście do głosu w powiązaniu z ciałem. Ćwiczenia wokalne Molika odmieniły, w sposób radykalny, trening wokalny aktorów, a także na praktyki teatralne na całym świecie. Podobny wpływ na trening fizyczny aktorów miały ćwiczenia plastyczne stworzone przez Renę Mirecką, również współzałożycielkę Teatru Laboratorium.

Grotowski, „duchowy” przewodnik zespołu, we współpracy z kierownikiem literackim Ludwikiem Flaszenem rozwijał swoje techniczne umiejętności jako reżyser teatralny i teoretyk. Z Molikiem natomiast pracował nad rozwojem innowacyjnego podejścia do głosu, który miał istotny wpływ na przemiany sztuki aktorskiej współczesnego teatru.

Fragment Przedmowy Giuliana Campa

Może cię zainteresować